ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อผู้คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั่วโลกเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละตัวก็คือการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต ความสำคัญของการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือความปลอดภัยของการใช้งาน และอีกอย่างที่สำคัญก็คือข้อมูลของคอมพิวเตอร์

การโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย การเอาข้อมูลของผู้อื่นไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกของคอมพิวเตอร์ มันถูกนิยามว่า “ไวรัส (Virus) คอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เคยต้องการมัน…

Antivirus Software Download

สิ่งเดียวที่จะหยุดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ก็คือ “แอนตี้ไวรัส (Antivirus)” มันคือซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าไวรัส ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นที่น่ารังเกียจและไม่มีใครต้องการ เพราะฉะนั้น หากคุณต้องการแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เราแนะนำให้คุณดาวน์โหลดแอนตี้ไวรัสที่ต้องการได้ที่ http://downloaddd.in.th/dl/แอนตี้ไวรัส เลือกตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น และไม่ควรติดตั้งมากกว่า 1 ในคอมพิวเตอร์ 1 ตัว