เยอรมันเตรียมพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าคนร้ายในสนามบินและสถานีรถไฟ

คนร้ายเป็นเรื่องสำคัญที่ทางตำรวจและประชาชนจะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกัน ช่วยกันดูและสอดส่องผู้ร้าย โดยเฉพาะผู้ร้ายข้ามแดนด้วย แต่นั่นก็ยังมีการลักรอบเข้าออกเป็นว่าเล่น เพราะว่าการแปลงโฉม อาจทำให้สายตาคนเราทำงานผิดพลาดได้ ก็ปล่อยให้เดินทางไปต่อได้อย่างง่ายดาย

ระบบคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด รัฐมนตรีเยอรมันจึงวางแผนที่จะทำระบบตรวจสอบใบหน้าผู้ร้าย ด้วยการวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความฉลาดและแม่นยำสูง แน่นอนว่ามันแม่นยำกว่าสายตาคนเรามองแน่ๆ ทั้งมุมและองศา ท่าทาง นัยน์ตา จมูก และส่วนประกอบอื่นๆบนใบหน้าไม่สามารถหลบพ้นระบบตรวจจับใบหน้าได้อย่างแน่นอน