ฟีเจอร์ hey Cortana

Microsoft เริ่มให้ทดสอบ Cortana บน iOS ผ่านระบบ TestFlight ของ Apple แล้ว

เริ่มให้ทดสอบกันแล้วจ้าสำหรับ Cortana บน iOS ผ่านระบบ TestFlight ของ Apple ซึ่งตอนนี้ก็ยังจำกัดผู้ร่วมทดสอบที่ 2,000 ราย เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของระบบ TestFlight นั่นเอง

Microsoft บอกว่า Cortana บน iOS จะมีคุณสมบัติหรือฟีเจอร์ต่างๆเหมือนกับ Windows 10 Mobile แต่ก็มีบางฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ อย่างเช่น ฟีเจอร์ hey Cortana เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีกำหนดการเปิดตัวหรือปล่อยให้โหลดไปใช้งานที่แน่นอน แต่ Miceosoft ก็แจ้งว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนี้