โฮส

ระบบ Cloud Hosting ดีกว่าระบบ Web Hosting ทั่วไปอย่างไร?

CloudHost

เมื่อไม่นานมานี้ ผมเองก็พึ่งได้รู้จักกับการให้บริการ Hosting ด้วยระบบ Cloud Computing นี่เอง เป็นอะไรที่แปลกใหม่และยังไม่เคยได้ยินมาก่อน จนได้อ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ cloudhost.in.th ก็ได้ทราบถึงการนำเอาระบบ Cloud มาประยุกต์ใช้กับบริการ Web Hosting ได้อย่างดีเยี่ยม

ปัญหาที่ผู้ใช้งาน Hosting ส่วนใหญ่จะเจอกันบ่อยๆก็คือ

  1. โฮสติ้งล่ม เกิดจากปัจจัยทางด้านฮาร์ดแวร์
  2. โฮสติ่งล่ม เกิดจากปัจจัยทางด้านซอฟต์แวร์และระบบจัดการทรัพยากรไม่ดีพอ
  3. โฮสติ้งล่ม เกิดจากการที่มีผู้ใช้งานแชร์โฮสติ้งร่วมกัน ท่านใดท่านหนึ่งเกิดการใช้งานทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์จนเต็มระบบ ทำให้ระบบล่ม
  4. อื่นๆ

ดังจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้ Web Hosting นั้นล่มมีมากมายเหลือเกิน แต่ระบบที่เป็น Cloud Hosting จะมีการจัดการทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างดีมากๆ แบ่งทรัพยากรการใช้งานกันอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ทำให้ระบบการให้บริการแชร์โฮติ้งเป็นไปอย่างราบรื่น และเมื่อมีการใช้งานใดๆเกิดปัญหากับผู้ใช้งานใดๆ ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ เราได้นำเอาภาพประกอบมาให้ท่านได้ชมกันด้วย