Bitcoin

Bitcoin เงินในอนาคต

โลกอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีร้อนเป็นไฟ เมื่อราคา 1 BTC = 2,000,000 THB สร้างสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียว

วันนี้คุณกำลังมองหาการลงทุนใน Bitcoin หรือเปล่า? ทางเราแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลดีๆ ว่าถ้าอยากลงทุนใน Bitcoin จะลงทุนที่ไหน? ได้รับการรองรับจากหน่วยงานอะไรบ้าง? เป็นต้น เพราะฉะนั้น อย่าหลงไปในทิศทางที่หลอกลวง เพราะกระแสมันบูม คนชั่วหลอกลวงเอาเงินคุณก็เยอะตามไปด้วยเช่นกัน