CellScope Loa

เจ๋งมาก CellScope Loa เทคโนโลยีตรวจหาพยาธิในเลือดแสดงผลผ่าน iPhone

CellScope Loa

ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมากมายที่พัฒนาขึ้นอย่างน่าทึ่ง และครั้งนี้การสร้างเครื่องมือ CellScope Loa ซึ่งทำมาจากกล่องพิมพ์ภาพ 3 มิติ ให้เป็นเทคโนโลยีตรวจหาพยาธิในเลือดแสดงผลผ่าน iPhone แปลว่าทำ iPhone ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ใน 3 นาที ก็อยู่ในส่วนเทคโนโลยีน่าทึ่งนี้ด้วย จะเห็นว่าอะไรๆก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แม้แต่พวกพยาธิหรือเชื้อโรคอื่นๆก็พัฒนาได้เร็วเช่นกัน แต่หากเรามีเครื่องมือเพื่อตรวจหามันพบตั้งแต่เนิ่นๆ เราก็จะสามารถกำจัดหรือรักษาตัวเองได้ทันท่วงที โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี และน่าสนับสนุนมากๆเลยว่าไหมค่ะ