CPED รัฐแคลิฟอร์เนีย เตรียมปรับเงิน Uber

รัฐแคลิฟอร์เนีย เตรียมปรับเงิน Uber กรณีไม่สอบสวนคนขับเมา

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (CPED) ของรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่า 1 ปีที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่าคนขับของ Uber เมาแล้วขับ 154 กรณี ซึ่ง Uber ไม่ได้ทำการสอบสวนหรือระงับการขับรถของคนขับจำนวน 151 กรณี แถม Uber ยังไม่ได้รายงานปัญหาเมาแล้วขับมายัง CPED เลยด้วย ดังนั้น CPED จึงได้เตรียมสั่งปรับ Uber กรณีละ 7,500 ดอลลาร์ ส่วนทาง Uber ก็แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่านานหลายปีแล้ว ปัจจุบัน Uber ได้พัฒนาระบบตรวจสอบของตัวเองให้ดีขึ้นแล้ว