Find Wi-Fi

Facebook มีอะไรใหม่

ล่าสุด Facebook ได้เพิ่มของเล่นใหม่เข้ามา นั่นก็คือ Find Wi-Fi จริงๆแล้วก็ได้เป็นตัวฟีเจอร์ Find Wi-Fi ไปนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นฟีเจอร์นี้ใช้งานครอบคลุมได้แค่บางประเทศเท่านั้น Find Wi-Fi จึงกลับมาอีกครั้ง มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถหาจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั่วโลก สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android การใช้งานง่ายๆ แค่เปิดแอป Facebook แล้วกดที่แท็ป More แล้วจะเห็นว่ามี Find Wi-Fi เมื่อเราเข้าใช้งานฟีเจอร์นี้ ระบบจะหาจุด Hotspots ที่อยู่ใกล้ตัวเราโดยอัตโนมัติ สำหรับใครที่สนใจแต่เครื่องในเครื่องยังไม่มีก็ไม่ต้องตกใจ ให้รอไปก่อนและไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตแอปแต่อย่างใด