Firewall คือ

Firewall เกราะป้องกันอันตรายจากโลกออนไลน์ชั้นเยี่ยม

Firewall

สำหรับคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สิ่งสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆ นั่นคือเรื่องของความปลอดภัย แน่นอนคุณอาจจะมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสติดตั้งลงเครื่องเรียบร้อยแล้ว จึงอยากจะถามท่านว่า แน่ใจหรือว่าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสามารถปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากอันตรายทุกสิ่งอย่างได้แน่นหนาจริงๆ? นี่คือสิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกคุณว่า มันยังไม่เพียงพอสำหรับความปลอดภัยของเครื่องคอมฯหรอก จำเป็นต้องใช้ Firewall หรือกำแพงป้องกันมาช่วยในเรื่องนี้ด้วย

เมื่อมี Firewall เครื่องของคุณจะได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลข้อมูลที่มาจากเครือข่ายออนไลน์ ทั้งนี้สามารถระบุการเข้าถึงไฟล์ได้ด้วยว่า อนุญาตให้ใครเข้าถึงข้อมูลตรงส่วนไหนได้บ้าง จากนั้น Firewall  จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน หากตรวจพบว่าเป็นบุคคลอื่น (Hacker) หรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ ก็จะถูกปิดกั้นไม่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้ นอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ ทำการส่งออกข้อมูลอันตรายไปยังเครื่องอื่นๆได้ เปรียบเสมือนกำแพงขนาดใหญ่ที่กั้นคนแปลกหน้าเข้าสู่เมือง และกันนักโทษหนีออกจากเมืองนั่นเอง

รู้หรือไม่เครื่องของคุณก็มี Firewall นะ เพราะมีติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่นตั้งแต่แรกแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ตั้งค่าเปิดใช้งานไว้หรือไม่ เพราะหลายคนก็ไม่รู้ถึงเรื่องนี้เลย เอาเป็นว่าคุณสามารถไปเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งาน Firewall สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows แต่ละรุ่นได้ใน Google เลย (ยกเว้น Windows XP เนื่องจาก Microsoft  ประกาศปิดการอัพเดตใน 8 เมษายนนี้แล้ว จึงไม่ปลอดภัยที่จะใช้งานอีกต่อไป)