Glassdoor เผลอเปิดเผยรายชื่อบัญชีอีเมล์ของสมาชิก

Glassdoor เผลอเปิดเผยรายชื่อบัญชีอีเมล์ของสมาชิก

เว็บไซต์ที่ให้พนักงานองค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรตัวเองอย่าง Glassdoor ค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับเรื่องการปิดบังตัวตนสำหรับการใช้บริการมาโดยตลอด แต่ล่าสุดก็ต้องมาตกม้าตาย เนื่องจากได้เผลอเปิดเผยรายชื่อบัญชีอีเมล์ของสมาชิก โดยการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งเตือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการใช้งานไปยังสมาชิก ซึ่งมีการส่งออกอีเมล์ทั้งหมด 1,000 ต่อครั้ง นั่นแปลว่าผู้ที่ได้รับอีเมล์นี้จะได้เห็นบัญชีของสมาชิกคนอื่นๆอีก 999 รายนั่นเอง

ล่าสุดทาง Glassdoor ได้ออกมาขอโทษถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว โดยแจ้งว่ามีบัญชีเพียง 2% หรือราว 6 แสนบัญชีจากสมาชิกที่ใช้งานกว่า 30 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังได้ส่งอีเมล์เพื่อขอโทษไปยังผู้ใช้งานรายดังกล่าวแล้วด้วย