Google Maps บน iOS

Google Maps เปลี่ยนไอคอนลูกศรเป็นรถยนต์ได้

Google Maps เพิ่มลูกเล่นความสนุกสนานในการนำทางให้ผู้ใช้อีกแล้ว เมื่อเราสามารถจะเปลี่ยนไอคอนลูกศรที่แทนตำแหน่งรถยนต์เป็นไอคอนรถยนต์ เพียงแค่เรากดที่ลูกศรระบบจะแสดงแถบไอคอนรูปแบบรถต่างๆให้เราเลือก ไม่ว่าจะเป็นประเภทของรถ เช่น รถกระบะ, รถซีดาน เป็นต้น สามารถเลือกสีรถได้ตามที่เราต้องการด้วย

ตอนนี้ยังสามารถใช้งานลูกเล่นนี้ได้เฉพาะ Google Maps บน iOS เท่านั้น ส่วน Android ยังไม่มีระบุว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่