Polaroid Zip เครื่องปริ้นรูปจาก Smartphone

Polaroid Zip เครื่องปริ้นรูปจาก Smartphone พกพาได้

Polaroid Zip

ใครอยากจะปริ้นรูปออกมาดูทันทีที่ถ่ายรูปเสร็จ เราขอแนะนำ Polaroid Zip เครื่องปริ้นรูปจากสมาร์ทโฟนได้ทันทีผ่าน Bluetooth หรือ NFC โดยไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ สามารถพกพาได้เพราะมันมีขนาดเล็กนั่นเองค่ะ เครื่องปริ้น Polaroid Zip ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า ZINK (Zero ink) ซึ่งเวลาเราซื้อเครื่องปริ้นนี้มาในราคา 130 ดอลลาร์ เราจะได้กระดาษชนิดพิเศษของ Polaroid ที่เรียกว่า ZINK Paper มาจำนวน 10 ใบ สามารถปริ๊นรูปได้ 25 รูปต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้งหากต้องการซื้อกระดาษเพิ่มมีขายในราคาใบละ 50 Cent  หรือราวๆ 16 บาท ที่สำคัญเราสามารถแต่งรูปได้ก่อนจะปริ้นออกมาอีกด้วย