Samsung Pay

Samsung เริ่มทดสอบระบบชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้ว

Samsung-Pay

Samsung ได้มีการเปิดตัวระบบชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือในชื่อ Samsung Pay มาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ Apple Pay เลยก็ว่าได้ และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 ที่ผ่านมา ทาง Samsung ประเทศเกาหลีไต้ ก็ได้มีการเริ่มทดสอบระบบชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือ Samsung Pay แล้ว โดยจะสามารถชำระเงินได้ทั้งแบบ NFC และแถบแม่เหล็ก Magnetic Secure Transmission (MST) ในเบื้องต้นก็จะสามารถใช้งานได้เฉพาะบน Galaxy S6 และ Galaxy S6 Edge เท่านั้น ใครที่ใช้งานทั้ง 2 รุ่นนี้อยู่ ก็เตรียมตัวใช้ระบบชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือของ Samsung  ได้เลยจ้า