Seagate

Seagate เตรียมปลดพนักงานกว่า 2,000 ตำแหน่ง

Seagate มีแผนปรับโครงสร้างของบริษัทด้วยการลดโรงงานที่ผลิตลง เนื่องจากมีโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ โดยในช่วงเดือนกรกฎคม 2016 ที่ผ่านมาก็มีการปลดพนักงานออกไปแล้วรอบหนึ่ง ล่าสุด Seagate ประกาศเตรียมปลดพนักงานเพิ่มอีกกว่า 2,000 ตำแหน่งเลยก็ว่าได้ และยังประกาศปิดโรงงานใน Suzhou ประเทศจีนด้วย ก็ไม่รู้ว่าโรงงานของ Seagate ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจะโดนด้วยไหม แต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าจะมีการขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้นซะด้วยซ้ำ