Uber Eats

Uber ปรับโฉมแอพใหม่

Uber ปรับโฉมแอพใหม่ เพื่อให้เป็นแอพที่เหมาะกับการใช้งานกับทุกคนและทุกวัน โดยมีการเพิ่มแลนดิ้งเพจในหน้าแรก ซึ่งมีให้เลือกระหว่างบริการ เรียกรถ หรือ ส่งอาหาร Uber Eats อย่างไรก็ตามบริการของ Uber มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เหตุผลที่เลือก Uber Eats มาไว้หน้าแรก นั่นก็เพราะว่าบริการดังกล่าวเป็นบริการที่สร้างรายได้สูงให้บริษัท และต้องการเพิ่มผู้ใช้งานให้มากขึ้นอีกด้วย