Unity

Google Admob ร่วมมือกับ Unity ในการใส่โฆษณาใน Apps

Unity เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอพและเกมยอดนิยมอันดับต้นๆของโลก และมีการใช้งานโฆษณาของทาง Google Admob ด้วยเช่นกัน ทาง Google จึงเห็นถึงความสำคัญของการใช้งาน Unity ที่มากขึ้นเรื่อยๆ จึงร่วมมือกันพัฒนา Solution สำหรับติดตั้งโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ ถูกกฎ และได้ผลลัพท์ที่ดี พร้อมทั้งร่วมมือกันพัฒนาโฆษณารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมและแปลกใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานแอปด้วย งานนี้ได้ทั้งผู้ใช้และผู้สร้างแอพ