VAIO

VAIO เป็นหนึ่งในบรรดาคู่ค้าของ Microsoft ที่จะทำอุปกรณ์สาย Windows 10 Mobile

เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อ VAIO คือหนึ่งในบรรดาคู่ค้าของ Microsoft ที่มีแผนจะทำโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 Mobile โดยจะรองรับฟีเจอร์ Continuum และจะวางจำหน่ายในช่วงปี 2016 เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยในงานแถลงข่าวของ Microsoft ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งแบรนด์ที่ใช้จะเป็นของ VAIO เองด้วย เนื่องจากแยกตัวออกมาจาก SONY เป็นที่เรียบร้อยแล้ว