WeChat

WeChat มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนทะลุ 1 พันล้านคนแล้ว

ไม่แปลกใจเลยที่ยอดผู้ใช้งานของ WeChat จะมีจำนวนผู้ใช้งานประจำทุกเดือนทะลุ 1 พันล้านคนไปแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา มีการส่งอั่งเปาหากันในช่วงตรุษจีนมากถึง 688 ล้านคนผ่านฟีเจอร์ของ WeChat และในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา WeChat ก็เคยรายงานว่ามีจำนวนผู้ใช้งานอยู่ที่ 980 ล้านคนมาแล้วด้วย

Facebook Messenger ประกาศรองรับ Android Auto แล้ว

มีข่าวมาแจ้งสำหรับผู้ใช้งาน  Android Auto ว่าตอนนี้แอพแชทชื่อดัง Facebook Messenger ได้ประกาศรองรับ Android Auto แล้ว ซึ่งอันที่จริงก็มีแอพแชทหลายเจ้าที่รองรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น WhatsApp, Skype, Hangouts, Telegram, WeChat และอื่นๆอีกหลายตัว

สำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้งาน Facebook Messenger บน Android Auto เพียงแค่ติดตั้ง Messenger เวอร์ชันล่าสุดมาใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถอ่านและตอบข้อความใน  Messenger ด้วยเสียงพูดได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น แต่สำหรับผู้ใช้งานในไทย ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้