WeChat มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนทะลุ 1 พันล้านคนแล้ว

WeChat มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นประจำทุกเดือนทะลุ 1 พันล้านคนแล้ว

ไม่แปลกใจเลยที่ยอดผู้ใช้งานของ WeChat จะมีจำนวนผู้ใช้งานประจำทุกเดือนทะลุ 1 พันล้านคนไปแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา มีการส่งอั่งเปาหากันในช่วงตรุษจีนมากถึง 688 ล้านคนผ่านฟีเจอร์ของ WeChat และในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา WeChat ก็เคยรายงานว่ามีจำนวนผู้ใช้งานอยู่ที่ 980 ล้านคนมาแล้วด้วย